Přihlášky pro akademický rok 2023/2024

Přihlášky do stipendijního programu pro akademický rok 2023/2024 je možné podávat od 1. ledna do 30. dubna 2023.

O nadačním fondu

Nadační fond založil pan David Klein v roce 2017 s dlouhodobým cílem finančně podporovat české studenty na prestižních zahraničních univerzitách. Naším zájmem je podporovat rozvoj občanské společnosti, kritické myšlení a sebevědomí lidí v České republice.

Odeslat přihlášku