Přihlášky pro akademický rok 2024/2025

V současné době nadační fond nabízí finanční podporu pro akademický rok 2024/2025. Podmínkou je úspěšné projití výběrovým řízením přijímající univerzity.

O nadačním fondu

Nadační fond založil pan David Klein v roce 2017 s dlouhodobým cílem finančně podporovat české studenty na prestižních zahraničních univerzitách. Naším zájmem je podporovat rozvoj občanské společnosti, kritické myšlení a sebevědomí lidí v České republice.

Odeslat přihlášku