O nadačním fondu

Nadace vznikla v roce 2017 s dlouhodobým cílem finančně podporovat české studenty na prestižních zahraničních univerzitách. Naším zájmem je podporovat rozvoj občanské společnosti, kritické myšlení a sebevědomí lidí v České republice.

 

Absolventi našeho stipendijního programu by měli být schopni uplatnit se v soukromém i veřejném sektoru kdekoliv na světě. Rádi bychom přispěli k osobnímu i profesnímu růstu našich absolventů a zároveň podpořili kvalitní reprezentaci České republiky ve světě pomocí investice do vzdělání.

Členové nadačního fondu

David Klein

zřizovatel

Magdalena Young

předsedkyně správní rady

Ivan Gabal

místopředseda správní rady

David Klein

člen správní rady

Daniel Schneider

revizor

O nadačním fondu

Nadace vznikla v roce 2017 s dlouhodobým cílem finančně podporovat české studenty na prestižních zahraničních univerzitách. Naším zájmem je podporovat rozvoj občanské společnosti, kritické myšlení a sebevědomí lidí v České republice.

Odeslat přihlášku