O nadačním fondu

 

Nadační fond vznikl v roce 2017 s dlouhodobým cílem finančně podporovat české studenty na prestižních zahraničních univerzitách. Naším zájmem je podporovat rozvoj občanské společnosti, kritické myšlení a sebevědomí lidí v České republice.

 

Absolventi našeho stipendijního programu by měli být schopni uplatnit se v soukromém i veřejném sektoru kdekoliv na světě. Rádi bychom přispěli k osobnímu i profesnímu růstu našich absolventů a zároveň podpořili kvalitní reprezentaci České republiky ve světě pomocí investice do vzdělání.

Správní rada

Magdalena Young

předsedkyně správní rady

Pavel Bratinka

Místopředseda správní rady

Alexandr Vondra

člen správní rady

O nadačním fondu

Nadační fond založil pan David Klein v roce 2017 s dlouhodobým cílem finančně podporovat české studenty na prestižních zahraničních univerzitách. Naším zájmem je podporovat rozvoj občanské společnosti, kritické myšlení a sebevědomí lidí v České republice.

Odeslat přihlášku