Ikona studenta

Stipendia

V současné době nadační fond nabízí finanční podporu pro akademický rok 2024/2025. Podmínkou je úspěšné projití výběrovým řízením přijímající univerzity.

Komu je stipendijní program the Scholar Foundation určen?

  • zájemcům o studium navazujícího magisterského nebo Ph.D. programu na prestižních zahraničních univerzitách
  • zejména studentům ekonomicko-finančních a společenskovědních oborů
  • O stipendium mohou žádat studenti, kteří v zahraniční plánují absolvovat magisterský program, celý nebo část Ph.D. programu i zájemci o výjezd v rámci meziuniverzitních dohod, zejména do mimoevropských destinací či na prestižní univerzity v Evropě.

Kritéria pro přihlášení do stipendijního programu Nadačního fondu The Scholar Foundation

  • státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR
  • úspěšné projití přijímacím řízením univerzity

Informace o výběrovém řízení

Podmínkou k účasti ve výběrovém řízení je vyplnění přihláškového formuláře a dodání následujících dokumentů:

  • životopis v českém nebo anglickém jazyce
  • motivační dopis v rozsahu 1-2 strany, rovněž v českém nebo anglickém jazyce
  • Motivační dopis by měl obsahovat důvod, proč má student zájem o studium na konkrétní univerzitě. Dále by měl uchazeč stručně rozvést téma, kterému se plánuje věnovat ve své další (diplomové nebo disertační) práci a uvést, jak hodlá nabyté zkušenosti využít v budoucnu ve své praxi.
  • potvrzení o přijetí na vybranou univerzitu
Termín podání přihlášek 1.1. - 30.4.2024.

Potvrzení o přijetí na vybranou univerzitu lze zaslat dodatečně.

V průběhu května budeme úspěšné studenty informovat o postupu do druhého – ústního kola a o termínu jeho konání.

Ikona studenta

O nás

Nadační fond založil pan David Klein v roce 2017 s dlouhodobým cílem finančně podporovat české studenty na prestižních zahraničních univerzitách. Naším zájmem je podporovat rozvoj občanské společnosti, kritické myšlení a sebevědomí lidí v České republice.

Absolventi našeho stipendijního programu by měli být schopni uplatnit se v soukromém i veřejném sektoru kdekoliv na světě. Rádi bychom přispěli k osobnímu i profesnímu růstu našich absolventů a zároveň podpořili kvalitní reprezentaci České republiky ve světě pomocí investice do vzdělání.

Správní rada

Magdalena Young

předsedkyně správní rady

Pavel Bratinka

Místopředseda správní rady

Alexandr Vondra

člen správní rady

Přihláškový formulář

Přihláškový formulář
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Přílohy: Ve formátu pdf, doc, jpg, png. Doporučujeme posílat podklady, které nepřesáhnou 5 MB.