Novinky, které by vám neměly uniknout

V současné době nadační fond nabízí finanční podporu zájemcům o studium na College of Europe v akademickém roce 2018/2019. Podmínkou je úspěšné projití výběrovým řízením univerzity.

O nadačním fondu

Nadační fond založil pan David Klein v roce 2017 s dlouhodobým cílem finančně podporovat české studenty na prestižních zahraničních univerzitách. Naším zájmem je podporovat rozvoj občanské společnosti, kritické myšlení a sebevědomí lidí v České republice.

Odeslat přihlášku